IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

02.07.2021

Uroczystości w okazji 275. rocznicy konsekracji Kościoła św. Zofii w Żytomierzu

Warszaty,konferencje, Aktualności Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2021-07-02

W kościele św. Zofii w Żytomierzu 26 czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 275. rocznicy konsekracji tej świątyni pt. „Rola Kościoła rzymskokatolickiego w życiu społecznym Wołynia – Żytomierszczyzny w XVIII – XX w.”.


Organizatorami konferencji były: parafia św. Zofii w Żytomierzu, Wydział Historii Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki, Obwodowa Organizacja Społeczna „Studencki Klub Polski” przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji kapłanów i wiernych, którzy działali w świątyni przez jej przewie 300. letnią historię. Następnie rozpoczęła się konferencja, wystąpili goście honorowi i przeprowadzono sesje plenarne.

Na uroczystości przybyli: Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński; zastępca przewodniczącego Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej Jurij Ochański; kierujący sprawami aparatu wykonawczego Żytomierskiej Rady Obwodowej Aleksander Palamarczuk; sekretarz Żytomierskiej Rady Miejskiej Wiktor Klimiński; przedstawiciel Rady Kościołów Chrześcijańskich Żytomierza i obwodu Żytomierskiego, administrator parafii św. Bazylego Wielkiego Ukraińskiego Cerkwi Greckokatolickiej, arcybiskup Oleg Łuczka i dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu dr Irena Perszko.

W konferencji udział wzięło poważne grono naukowców z Ukrainy i Polski, m.in. z: Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki, Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, Akademii Humanitarno-Pedagogicznej w Krzemieńcu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, oddziału spraw „Żytomierskiego obwodowego Muzeum Krajoznawczego” Żytomierskiej Rady Obwodowej, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy.

W ramach konferencji została otwarta wystawa fotograficzna pt. „Historia kościoła św. Zofii przez pryzmat wieków”. Ekspozycję opracowano w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Informacja ze zdjęciami mieści się na dwunastu planszach informacyjnych, przedstawiających prawie 300. letnią historię kościoła.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie konferencji m.in.: Helenie Denysewicz, Oldze Biłobrowieć, Antonowi Syczewskiemu, Tatianie Pawlińczuk, Wasiliju Stachowskiemu, Rustamowi Jusupowowi i ks. Witalemu Bezszkuremu.

Tekst i fot.: Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu