IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

03.08.2018

Wakacyjna Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Kołomyi

szkoły polskie, kolonie, warsztaty, szkolenia, Aktualności Ukraina, Obwód iwanofrankowski, Kołomyja

2-8 lipca w Polskiej Sobotniej Szkole przy PTK im. A. Mickiewicza w Kołomyi odbyła się Wakacyjna Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, które zgromadziło młodzież z ośrodków polonijnych na Pokuciu i uczniów szkół państwowych, w których nauczany jest język polski.


Organizatorzy Wakacyjnej Szkoły mieli na celu przeprowadzenie działania w trakcie którego uczestnicy będą mogli udoskonalić umiejętności językowe, poznać lepiej historię, literaturę polską, a także polską sztukę dawną i współczesną. Ponadto ważnym elementem było poznanie się i integracja młodzieży z różnych środowisk związanych z nauczaniem języka polskiego. W ten sposób w Wakacyjnej Szkole w Kołomyi uczestniczyło 32 osoby z Kołomyi i pobliskich wsi, a także 10 osobowa grupa młodzieży z Obertyna – członkowie Polskiego Towarzystwa Kulturowego w Obertynie.

Podczas trwania Wakacyjnej Szkoły uczniowie intensywnie uczestniczyli w zajęciach z języka polskiego w zależności od poziomu znajomości języka. Poznawali najważniejsze wydarzenia z historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem 100. Rocznicy Niepodległości. Tematy historyczne były również przeplatane z zagadnieniami z polskiej literatury. Zajęcia zostały przygotowane i poprowadzone przez nauczycielki Polskiej Sobotniej Szkoły w Kołomyi Aleksandrę Zabawczyk i Irenę Hułaj-Nazarową.

Szczególnym punktem codziennego programu były warsztaty na temat sztuki polskiej poświęcone 100. leciu awangardy w Polsce. Poprowadziła je animatorka kultury ze Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie”, absolwentka ASP w Warszawie Edyta Ołdak. Przez cztery dni warsztatów uczniowie Wakacyjnej Szkoły przeżyli niezapomniane i ubogacające spotkania ze sztuką. Między innymi poznawali polską poezję futurystyczną, tworząc przy tym własne opowieści obrazkowe. Poszczególne dni zostały poświęcone malarstwu Władysława Strzemińskiego, Polskiej Szkole Plakatu, a także polskiemu wzornictwu po 1989 roku. Oczywiście w trakcie warsztatów powstały własne prace abstrakcyjne, plakaty w technice graficznej, a nawet własne krzesła wielofunkcyjne.

Na zakończenie Wakacyjnej Szkoły Języka i Kultury Polskiej odbyła się wycieczka do Obertyna, gdzie uczestnicy wzięli udział we Mszy Św. w parafii śś. Piotra i Pawła, a później udali się na miejsce upamiętniające bitwę hetmana Jana Tarnowskiego z armią mołdawską pod dowództwem Piotra Raresza (1531 r.). Historię tego miejsca przybliżyła pani Julia Meńszczykowa – prezeska Polskiego Towarzystwa Kulturowego w Obertynie.

Okazją do ćwiczenia umiejętności językowych podczas trwania Wakacyjnej Szkoły były liczne zabawy, spotkania integracyjne, prowadzone przez wolontariuszy, wycieczki w języku polskim po kołomyjskich muzeach, a także wspólne grillowanie.

Na zakończenie Wakacyjnej Szkoły Języka i Kultury Polskiej każdy z uczestników otrzymał dyplom.

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki dofinansowaniu za pośrednictwem Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Tekst i zdjęcia: Irena Hułaj-Nazarowa, nauczycielka Polskiej Sobotniej Szkoły przy PTK im. A. Mickiewicza w Kołomyi