IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

10.06.2017

Warsztaty Rafajłowskie 2017

Warszaty,konferencje, Aktualności, Festiwale, Postaci Ukraina, Obwód iwanofrankowski, Bystrzyca 2017-06-10

Polsko-ukraińska konferencja naukowo-edukacyjna zbyła poświęcona 80. rocznicy wydania w 1936 roku „Prawdy starowieku” pierwszego tomu z cyklu „Na Wysokiej Połoninie” Stanisława Vincenza.


Na zorganizowanej przez Fundację „Pomocy Polakom na Wschodzie” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Res Carpathica” konferencji prelegenci z Polski i Ukrainy prezentowali swoje badania na temat regionu Karpat, jego kultury, historii i atrakcyjności turystycznej.

Konferencja odbyła się w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów) oraz Bystrzycy w dniach 1–3 czerwca. Spotkania naukowe prowadzono w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, na Podkarpackim Uniwersytecie Państwowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz w Domu Kultury Bystrzycy.

W przedsięwzięciu uczestniczyli prelegenci z Polski i Ukrainy. Zakres tematyczny obejmował historię i kulturę Karpat Wschodnich. Miłośnicy i badacze Huculszczyzny i Pokucia mieli okazję aby wymienić się doświadczeniami naukowymi, dydaktycznymi oraz wiedzą turystyczno-przyrodniczą. Oprócz opowieści o twórczości legendarnego Vincenza, można było posłuchać prelekcji o m.in. cerkwiach typu huculskiego, nazwach geograficznych Huculszczyzny, przedwojennych górskich schroniskach turystycznych i wielu innych pasjonujących tematach. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele polskich organizacji na Ukrainie, w tym nauczyciele akademiccy, studenci i lektorzy języka polskiego.

Pobyt na Pokuciu był okazją odwiedzenia miejsc pamięci związanych z I wojną światową i odzyskaniem niepodległości przez państwo polskie. Uczestnicy konferencji zwiedzili z przewodnikiem historyczne centrum dawnego Stanisławowa. Jednym z celów podróży była Bystrzyca czyli dawną Rafajłowa znana przede wszystkim jako miejsce walk Legionów Polskich z na przełomie lat 1914/15 roku. Na Przełęczy Legionów, pod krzyżem ustawionym przez polskich żołnierzy, zapalono znicze.

Konferencja pozwoliła szerzej nakreślić cel działań Fundacji, zakładających organizacje kolejnych spotkań naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich na Pokuciu. Przy okazji, Katarzyna Garncarek, reprezentująca Fundację Pomocy Polakom na Wschodzie wręczyła dostarczone z Polski materiały edukacyjne i książki.

Galeria