IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

24.11.2020

Webinar pt. „Polacy Żytomierszczyzny z perspektywy lat 90-ch i teraźniejszości”

Webinar, Korespondencja, Aktualności Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2020-11-24

W sobotę 21 listopada odbył się webinar pt. „Polacy Żytomierszczyzny z perspektywy lat 90-ch i teraźniejszości”. Na zaproszenie Prezesa Fundacji Pomocy i więzi Polskiej Kresy RP Artura Konrada w wydarzeniu wzięli udział następujący prelegenci: dr Irena Perszko, Dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu, oraz Walentyna Jusupowa, prezes Studenckiego Klubu Polskiego.


W ramach webinaru przedstawiłyśmy informacje na podstawie wystawy fotograficznej, która została przygotowana w roku 2018 pt. „Polacy na Żytomierszczyźnie – wczoraj i dziś”. Pani dr Irena mówiła o tym skąd się wzięli Polacy na naszych ternach. Wspomniała o Polakach, którzy zaczynali odrodzenie polskości na Żytomierszczyźnie, m.in. śp. Walentynie Grabowskim, śp. Franciszku Brzeżickim, biskupie emerycie Janie Purwińskim, płk. Zygmuncie Wegłowskim.

Mówiłyśmy o jednej z bardzo aktywnie działających organizacji w latach 2000 – Polskim Towarzystwie Naukowym w Żytomierzu. Była to jedna z pierwszych organizacji, która prowadziła wielokierunkową działalność: projekty oświatowe, edukacyjne, naukowe, wydawnicze, kulturalne itd. To pierwsza organizacja, która miała swoją stronę internetową, korporacyjną pocztę, wydawała jedyny wówczas w Ukrainie polski tygodnik „Gazeta Polska” (wydawana była od roku 2002 do roku 2010). Pani Irena przypomniała, że obecnie w Żytomierzu jest publikowane czasopismo „Głos Polonii”, które jest wydawane przez Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Na pytanie przedstawiciela portalu Polska360.org Pana Marka Sobisza, czy wśród przedstawicieli polskich organizacji jest dużo osób które posiadają naukowe tytuły, dr Irena Perszko wspomniała, że mamy wśród prezesów naukowców, m.in.: dr Sergiusz Rudnicki (prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego), dr Natalia Szumlańska (prezes Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki), dr Natalia Sejko (wykładowca Uniwersytetu im. Jana Franki).

Mówiłyśmy także o dynamice powstania polskich organizacji na Żytomierszczyźnie w latach 1989-2017. Przygotować taką analizę, udało się dzięki wydaniu informacyjno-analitycznemu „POLONIA ŻYTOMIERSZCZYZNY”, które powstało w 2007 roku. Informator został opracowany przez Państwowy Komitet Ukrainy ds. mniejszości narodowych i religii, Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki i Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu.

Oczywiście, że nie wszystko zostało powiedziane, dużo można jeszcze mówić o organizacjach, które aktywnie działają w Żytomierzu i obwodzie. Być może, to pierwsze spotkanie doczeka się kontynuacji w postaci spotkań online i dyskusji o Polakach Żytomierszczyzny. Szczególnie, że wszyscy My, dbamy i odpowiednio działamy na utrwalanie dobrego wizerunku Polski.

Transmisję na żywo mogli oglądać zainteresowani z całego świata. Wiemy że oglądali nas widzowie ze Szwecji, Niemiec, Polski, Ukrainy, w tym i społeczność z Żytomierza.

Dziękuję całemu Zespołowi Portalu Polska360.org i oddzielnie Panu Markowi Sobiszowi za pomoc w organizacji webinaru. Dziękuję Prezesowi Fundacji Panu Arturowi Konradowi za zaproszenie i za zainteresowanie działalnością Polaków na Żytomierszczyźnie. To było dla nas bardzo ważne doświadczenie oraz dobra możliwość przekazania informacji o Polakach Żytomierszczyzny, którzy jako pierwsi pracowali na rzecz odrodzenia polskości na Żytomierszczyźnie oraz tych, którzy aktualnie aktywnie działają na rzecz polskości oraz dobrego wizeruneku Polski.

Portal Polska360.org powstał, by wspierać Polaków i Polonię na całym świecie. Pomoc jest szczególnie ważna w czasie kryzysu wywołanego przez COVID-19. Tworzony został przez Fundację Pomocy i więzi Polskiej Kresy RP i jest miejscem budowania więzi między Polonią rozsianą na całym świecie. We współpracy ze środowiskami polonijnymi i ekspertami organizowane są webinary, warsztaty pomagające znaleźć pracę, przebranżowić się w związku z nowymi wyzwaniami rynku. Portal pracuje z prawnikami, psychologami, ekonomistami i ludźmi kultury, aby stworzyć szeroki wachlarz wsparcia.

Portal promuje zaradność i odpowiedzialność, stara się inspirować i przyspieszać wymianę doświadczeń, pokazując liczne przykłady pozytywnych działań Polaków i Polonii w różnych częściach świata. Aby wziąć udział w webinarach, trzeba zarejestrować się na portalu Polska360.org i włączyc się do działań Portalu.

Tekst: Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski

Redakcja tekstu: IDA

Fot. Studencki Klub Polski

 

Galeria