IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

28.10.2022

Wsparcie charytatywne dla Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach

Pomoc charytatywna , Aktualności 2022-10-28

W ramach realizowanego w 2022 r. zadania publicznego „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przekazała dotacje charytatywną dla organizacji Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach.


W ramach tego projektu, dla 10 dzieci polskiego pochodzenia została zakupiona pomoc rzeczowa: odzież i obuwie.

W Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego zamieszkują dzieci w wieku od roku do 15 lat. Większość podopiecznych Centrum jest pochodzenia polskiego. Trafiają tam i mieszkają dzieci, które zostały zaniedbane przez rodziców i w Centrum czekają na polepszenie warunków w domu. Dzieci bardzo często trafiają do placówki bez wystarczającej ilości ubrań na zmianę. Wiele ludzi przekazuje placówce ubrania, jednak najczęściej są one używane i w nie najlepszym stanie. Dzieci są więc często stygmatyzowane przez swoich rówieśników ze względu na ubiór. W ramach działania FPPnW planuje dofinansować koszty zakupu odzieży i obuwia dla dzieci polskiej narodowości, które są podopiecznymi placówki.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Galeria