IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

03.10.2019

WSPÓŁCZESNE METODY NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Kalendarium, Warszaty,konferencje Ukraina, Obwód zaporoski, Berdiańsk 2019-10-03

9 listopada 2019 r.

III PANEL NAUKOWO-DYDAKTYCZNY.


„Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego”
Okrągły stół dot. metod nauczania języka polskiego w poszczególnych placówkach w Ukrainie
Warsztaty z podstaw glottodydaktyki oraz historii Polski dla nauczycieli języka polskiego

Warsztaty poprowadzą:
• Prof. dr hab. Piotr Gołdyn (Poznań)
• Mgr Olga Popowa (Berdiańsk)
• Dr Karina Stempel-Gancarczyk (Warszawa)
• Dr Natalia Szumlańska (Żytomierz)

Z wyrazami szacunku i uznania
P R E Z E S
Prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow

P.S. Do udziału zapraszamy nauczycieli praktykujących.
 Prosimy o zgłoszenie udziału do 7.10.19.
 Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo po 10.10.19.
 Przyjazd do Berdiańska w dniu 7.11.2019, wyjazd – 10.10.2019.
 Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie i udział w imprezach.

Osoba kontaktowa: prof. dr hab Lech Suchomlynow

Telefon: 00380504542448

E-mail: lech@suchomlynow.pl

Adres: Berdiańsk

Galeria