IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

30.04.2022

XV Międzynarodowego Forum „POLSKO-UKRAIŃSKIE DNI BIZNESU”

wojna, Współpraca, Warszaty,konferencje, biznes, Aktualności Polska, Warszawa 2022-04-30

W dniu 28 kwietnia br. w Warszawie odbyło się XV Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie dni biznesu”.


Organizatorami Forum byli Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Grupa Prawnicza EUCON oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Na uwagę zasługuje szczere i budujące przemówienie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w RP Andrija Deszczyci. Nie mniej pobudzające, a jednocześnie wartościowe występy wygłosili wszyscy uczestnicy Forum. Byki to m.in. przewodniczący Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, rektor SGH w Warszawie, Piotr Wachowiak, który zwrócił uwagę na to, że w pierwszej kolejności Polska, i cały świat cywilizowany powinni dziękować Ukrainie za jej walkę z faszyzmem XXI wieku oraz wspierać Ukrainę na wszelkie możliwe sposoby w tej niezwykle trudnej, lecz bardzo ważnej dla ludzkości sprawie. Krew płynącą teraz w żyłach sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Ukrainy (paliwo do wszystkich jej ruchomych mechanizmów, generatorów itp.) dostarcza głównie polska państwowa spółka PKN Orlen. P.o. dyrektora przedstawicielstwa tej Spółki w Ukrainie Mateusz Domian podkreślił, że ze względów bezpieczeństwa nie może podać objętości, ale zaznaczył, że jest to naprawdę znacząca pomoc, która tylko będzie wzrastać.

Prezes Zarządu PKP Cargo Connect Maksym Golos również zauważył, że w ostatnich dwóch miesiącach znacząco zwiększyły się dostawy specjalnego sprzętu niezbędnego do zamiany szerokości torów kolejowych pomiędzy Ukrainą a Unią Europejska. Dostarczony przeważnie przez stronę polską sprzęt znacznie ułatwia przepływ towarów na Ukrainę. Ma to szczególne znaczenie w warunkach całkowitej blokady przez agresora transportu wodnego, wszystkich towarów nadchodzących do Ukrainy i z Ukrainy (przez to właśnie bardzo cierpi ukraińska gospodarka, m.in. eksport). Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drinda oraz jego kolega, wiceprezes Zdzisław Sokal, poinformowali że Polska już opracowuje wielowektorowe programy inwestycyjne dla Ukrainy, m.in. i w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ wierzy w jej całkowite i szybkie zwycięstwo!

W zwycięstwo Ukrainy wierzy także Polski Związek Pracodawców Budownictwa, którego dyrektor Konrad Wyrwas powiedział, że wiele polskich firm budowlanych nadal w pewnym stopniu wypłaca ukraińskim pracownikom, którzy poszli walczyć na front, pensje. Ponadto już teraz przygotowują się do opracowania dokumentacji projektowej dla trudnych do odbudowy obiektów, które zostały zniszczone przez okupantów na Ukrainie, aby po zwycięstwie Ukrainy móc natychmiast rozpocząć odbudowę. Pan Konrad zwrócił szczególną uwagę na to, aby wsparcie dla Ukrainy miało charakter długofalowy, a relacje pomiędzy naszymi krajami, ich organizacjami, ludźmi powinny opierać się przede wszystkim nie na emocjach, lecz na głębokim zrozumieniu długotrwałych interesów i celów. Tylko w taki sposób może być sukcesywnie realizowany tzw. „Plan Marszała” dla Ukrainy!

Wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Włodzimierz Kocon zwrócił uwagę, iż obecnie ważnym jest utrzymanie stabilnego stanu systemu finansowego i bankowego Ukrainy poprzez zapewnienie znacznego napływu kapitału do kraju i stworzenie dla niego preferencji. Stabilność ekonomiczno-finansowa jest jednym z głównych kluczy do zwycięstwa i sukcesu Ukrainy w powojennej odbudowie i akcesji do Unii Europejskiej!

To dobrze, że Ukraina ma takich silnych partnerów jak Rzeczpospolita Polska. Niedobory na początku pełnoekranowej inwazji rosyjskich zbrodniarzy wojennych były na Ukrainie widoczne. Dziś, dzięki pomocy finansowej i wojskowo-technicznej ze strony Polski i innych cywilizowanych krajów świata – partnerów Ukrainy w jej walce z rosyjskim faszyzmem, mamy czym się bronić, czym leczyć rannych oraz mamy wreszcie środki na podtrzymanie naszej stabilności finansowej!

Ogólnie podczas Forum omówiono prawie wszystkie ważne tematy dotyczące wsparcia Ukrainy teraz i w przyszłości. Uczestnicy Forum dowiedzieli się wiele korzystnych dla siebie i swoich krajów rzeczy. Nie pominięto tematu bezpieczeństwa: na przykład ciekawa i ważna była informacja, że przekazywanie danych osobowych, w tym nawet pozycji armii ukraińskiej, do kraju agresora odbywało się za pomocą urządzeń chińskiej produkcji, w tym dronów. Na to zwrócił uwagę prezes zarządu Dronehub Pan Vadym Melnyk mówiąc o niedopuszczeniu do użycia w przyszłości chińskiego sprzętu high-tech, biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo wykorzystania danych użytkowników przez kraj agresora w realizacji swoich haniebnych celów.

Bardzo dziękujemy wszystkim przedstawicielom polskiego biznesu oraz właściwym państwowym i samorządowym instytucjom RP za wsparcie i solidarność, których udzielają Ukrainie oraz gotowość do jej udzielania w przyszłości!

Z niecierpliwością, wszyscy czekamy na kolejne takie forum w spokojnym Kijowie – w tym roku, jak zawsze – w październiku.

Źródło: Rustam Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu

Redakcja tekstu: IDA

Galeria