IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30.06.2017

XVI Festiwal Teatrów Dziecięcych

Aktualności, Festiwale Ukraina, Obwód lwowski, Stryj

W dniach 1-2 czerwca 2017 roku w Stryju odbył się Festiwal Teatrów Dziecięcych Polskich Organizacji na Ukrainie pt. "Podaruj Dzieciom Uśmiech". 


W pierwszym dniu wydarzenia z okazji Dnia Dziecka dla młodych uczestników przygotowano specjalne zabawy. Przypomniano także prawa dziecka według Janusza Korczaka. Natomiast 2 czerwca odbył się przegląd występów grup teatralnych. Impreza miała miejsce w dawnej siedzibie Towarzystwa Sokół, a obecnie Miejskim Budynku Kultury w Stryju. Udział wzięło wiele różnych grup teatralnych i zespołów:

  • "Kwiaty Pokucia" Polskiej Sobotniej Szkoły im.Stanisława Vincenza,
  • "Przemyscy amatorzy" z Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liveum Ogólnokształcącego z Przemyśla,
  • "Rewirki" Towarzystwa Kultury Polskiej im.Franciszka Karpińskiego
  • "Wesoła Szkoła" Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Zgoda
  • "Słoneczko" Związku Polaków przy kościele Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata
  • "Sowa" Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej
  • "Podaruj Dzieciom Uśmiech" Kulturalno Oświatowego Centrum im.K.Makuszyńskiego w Stryju, czyli organizator Festiwalu

Projekt był realizowany z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" ze środków Senatu RP. 

 

Galeria