IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

28.02.2022

ZBIÓRKA NA RZECZ OFIAR WOJNY W UKRAINIE / FUNDRAISER FOR THE VICTIMS OF THE WAR IN UKRAINE

Aktualności Ukraina 2022-02-28

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” uruchomiła, w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności*, zbiórkę pieniędzy na ofiary wojny w Ukrainie.


Wszystkie zebrane środki będą przeznaczone w całości dla potrzebujących przebywających zarówno po polskiej jak i ukraińskiej stronie granicy. Pomoc będzie udzielana wszystkim, bez względu na pochodzenie.

Prosimy o wpłaty na numer rachunku bankowego:

PLN 12 1030 1508 0000 0008 1582 0002

EUR  37 1030 1508 0000 0008 1582 0037

Swift: CITIPLPX

Adres: Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”
ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa

z dopiskiem: Darowizna na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.

Prosimy o wsparcie i bardzo dziękujemy!

* WFD stanowi instrument uzupełniający projekty Fundacji realizowane w zakresie działań charytatywnych we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pomoc socjalna przekazywana w ramach WFD beneficjentom (zarówno indywidualnym, jak i organizacjom prowadzącym działalność opiekuńczą, hospicjom, domom dziecka czy świetlicom terapeutycznym, które prowadzą działalność na rzecz Polaków na Wschodzie), trafia do potrzebujących w formie bezpośredniego wsparcia finansowego, bądź jako dofinansowanie lub refinansowanie wydatków związanych z: kosztami leczenia, hospitalizacją, zakupem sprzętu do rehabilitacji czy szeroko pojętym wsparciem potrzebujących znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


The Foundation „Aid to Poles in the East” launched a fundraiser for the victims of the war in Ukraine. All collected funds will be allocated entirely to those in need residing both In Poland and Ukrainie. Add will be given to people in need, despite their nationality. Fundraiser is a part of the Foundation’s Eastern Charity Fund.

Please make a payment to one the following bank accounts:
PLN 12 1030 1508 0000 0008 1582 0002
EUR 37 1030 1508 0000 0008 1582 0037

Swift: CITIPLPX

Address: Foundation Aid for Poles in the East
ul. Jazdów 10A, 00-467 Warsaw, Poland
with the annotation: Donation to the victims of the war in Ukraine.

Your help would be much appreciated and thank you very much.

Galeria