IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

19.08.2020

„Polska Wiosna w Mołdawii” się odbędzie

Korespondencja, Aktualności, Festiwale, Materiały własne Mołdawia, Kiszyniów 2020-08-19

XX Jubileuszowy Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii”, zaplanowany wcześniej na 16-17 maja 2020 r. w Kiszyniowie, został przesunięty na 2021 rok. Ale, jak zapewnia organizator – Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” – przygotowania do festiwalu nie ustają, tak samo, jak nie ustają w tym okresie działania samej organizacji.


– Zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne uczestników i widzów, zapobiec rozprzestrzenianiu się zarażenia koronawirusem w warunkach tak masowego wydarzenia jakim jest festiwal polskiej diaspory w Mołdawii, nie jest jeszcze możliwe – zaznaczają organizatorzy festiwalu. – Rozważaliśmy różne możliwości jego prowadzenia w 2020 roku, ale pandemia wprowadza zbyt wiele zmian w nasze plany, więc zdecydowaliśmy o przesunięciu festiwalu na przyszły rok. Nie oznacza to jednak, że przygotowania do XX festiwalu zostały w tym roku zawieszone. Jest pomysł na przygotowanie filmu z występami polonijnych zespołów i solistów, którzy brali udział w poprzednich edycjach. Planujemy pokazać go podczas uroczystego otwarcia jubileuszowego festiwalu w maju 2021 roku.

Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii”, który ma długą tradycję, zajmuje znaczące miejsce w krajobrazie kulturowym mniejszości narodowych Republiki Mołdawii. Wizytówką festiwalu jest jego klimat. Ponad 500 osób rokrocznie spotyka się na galowym koncercie w Kiszyniowie: przedstawiciele polonijnych organizacji i zespołów artystycznych ze wszystkich zakątków Mołdawii, korpus dyplomatyczny, goście z Polski oraz liczni mieszkańcy stolicy. Na festiwalu występują uznane już zespoły i debiutanci. Festiwalowa publiczność jest wyjątkowa, ponieważ szczególną atmosferę podniosłości i radosnych spotkań tworzą ludzie, którzy gromadzą się tutaj, aby po raz kolejny dotknąć sercem Polski. Uroku dodaje wieczór integracyjny, który odbywa się po koncercie w miejscowości wypoczynkowej Vadul-lui-Vodă koło Kiszyniowa, zmierzch letnich nocy nad Dniestrem i tradycyjne rozmowy Polaków do białego rana...

Pierwszy Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii” odbył się w 2001 roku z inicjatywy Polonii i przy wsparciu Ambasady RP w Kiszyniowie. Wkrótce przedsięwzięcie to stało się ważnym wydarzeniem artystycznym w stolicy Mołdawii, a zaczynając od VI edycji organizatorem i nośnikiem nowych idei festiwalowych jest Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” powołane w 2006 r. Oprócz corocznych przygotowań festiwalu, stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne, organizując szkolenia, warsztaty, konkursy. Dowodem aktywności stowarzyszenia w obszarze popularyzacji tradycji i regionalnej kuchni jest powołanie Klubu „Witaj Polsko!”, a od 2017 r. stowarzyszenie wydaje kwartalnik „Afisz polsko-mołdawski” – dodatek społeczno-kulturalny pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”, w którym są publikowane informacje o wydarzeniach i imprezach o charakterze kulturalnym, promujących kulturę polską, które odbyły się lub wkrótce odbędą się w stolicy. „Afisz” przybliża również sylwetki działaczy kultury polskiej czytelnikom w Mołdawii, promuje polskie książki i filmy.

W ubiegłym roku przy stowarzyszeniu „Polska Wiosna w Mołdawii” rozpoczęło swoją działalność Koło Młodych Dziennikarzy. Pod opieką redakcji „Afisza” młodzież opanowuje świat dziennikarstwa. Polonię również przyciąga perspektywa pracy przy komputerze – chętnie uczą się łamania, opracowania zdjęć i szaty graficznej czasopisma. Ponadto w przyszłości Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia” planuje wydanie własnego pisemka młodzieżowego, a na razie młodzież ma do swojej dyspozycji kilka rubryk w polonijnym czasopiśmie „Jutrzenka”.

Projekt „Koło Młodych Dziennikarzy w Kiszyniowie” realizowany jest dzięki dofinansowaniu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Kiryłł Statkiewicz: – Jako członek Koła Młodych Dziennikarzy mogę powiedzieć, że jest to bardzo interesujące i fascynujące! Podczas zajęć z naszym kierownikiem Panią Swietłaną Laptiacru dowiedzieliśmy się, jak wybrać udany tytuł artykułu, jak napisać lid, który Będą Czytać, jak znaleźć odpowiednią ilustrację do artykułu i poprawnie wskazać źródło. Okazuje się, że nie jest łatwo wybrać zdjęcie, które zainteresuje czytelnika, obowiązują tu swoje zasady. Zrozumiałem, że chcę się uczyć sztuki fotografii!

Anastazja Cicierina: – Bardzo mi się podoba projektować kolorowe strony czasopisma. Obróbka zdjęć i układ wymagają dużo cierpliwości. W tym roku na zajęciach poznawaliśmy zasady pracy w programie Photoshop. Ze względu na pandemię lekcje te odbywały się zdalnie. Zapewne dzięki temu, że były one indywidualne, nauczyłam się tak dużo nowego i potrafię już samodzielnie opracować kolaż. Kogo to zaciekawi – dołączaj do nas!

Marita Rogowa: – Na jednym z zajęć każdemu z nas zaproponowano samodzielnie przygotować rubrykę „Chwila poezji” w miesięczniku „Jutrzenka”. Chętnie skorzystałam z takiej propozycji i umieściłam wierz Wiesławy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu”, który mi bardzo się podoba. Postanowiliśmy też kontynuować nasze spotkania z polską poezją nie tylko na łamach czasopisma, ale także w Internecie. Przypomniałam sobie kilka ulubionych wierszy, które wcześniej recytowałam podczas konkursu im. A. Mickiewicza „KRESY”. Nagrałam je na wideo i zamieściłam na facebooku, to moje wyzwanie podchwycili członkowie naszego Koła oraz inni miłośnicy polskiej poezji z mołdawskich miejscowości Głodiany i Styrcza. Obecnie robimy montaż i później cały filmik zamieścimy na stronie stowarzyszenia www.polskawiosna.md. (film "Poezja polska czytana przez młodzież polonijną w Mołdawii" jest już dostępny pod tym linkiem - red.)

Tekst: Julia Kiryłłowa

Fot. Polska Wiosna w Mołdawii

Redakcja tekstu: IDA

Galeria