IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

06.07.2022

POMOC POLAKOM NA UKRAINIE – KURSY JĘZYKA POLSKIEGO ON-LINE DLA OSÓB DOROSŁYCH

Język polski, Edukacja, Szkolenia, Aktualności Ukraina 2022-07-06

W ramach projektu „Pomoc Polakom na Ukrainie” Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór na kurs języka polskiego on-line dla osób dorosłych – beneficjentów projektu, w tym posiadaczy Karty Polaka oraz członków ich rodzin, które otrzymały finansową zapomogę jednorazową w ramach tego programu.


Uczestnicy kursu zostaną podzieleni na 3 grupy z uwagi na poziom znajomości języka: podstawowy, średniozaawansowany i zawansowany. Podręczniki oraz materiały edukacyjne i dydaktyczne zapewnią lektorzy. Uczestnicy nie muszą posiadać sprzętu komputerowego– do udziału w lekcjach on-line można wykorzystywać telefony komórkowe z dostępem do Internetu. Kursy będą się odbywać na platformie do webinarów «ClickMeeting».

Zgłoszenia osób chętnych do zapisania się na kurs czekamy pod adresem mailowym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”: a.zieniewicz@pol.org.pl.

Projekt kursu nauki języka polskiego finansowany jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polski.

 

ДОПОМОГА ПОЛЯКАМ В УКРАЇНІ - ОН-ЛАЙН КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

У рамках проекту «Допомога Полякам в Україні» Фундація «Допомога Полякам на Сході» оголошує набір на он-лайн курси польської мови для дорослих – бенефіціарів проекту, включно з власниками Карти Поляка та членів їхніх родин, які вже отримали одноразову фінансову допомогу за цією Програмою.Учасники курсу будуть поділені на 3 групи за рівнем знань мови: базовий, середній і просунутий. Підручники, а також освітні та методичні матеріали нададуть викладачі. Учасникам не обов’язково мати комп’ютерну техніку – для участі в он-лайн уроках можна використовувати мобільні телефони з доступом до Інтернету. Курси проходитимуть на платформі вебінарів «ClickMeeting».

Бажаючих записатися на дані курси просимо надсилати свої заявки на електронну адресу Фундації «Допомога Полякам на Сході»: a.zieniewicz@pol.org.pl.

Проект курсів польської мови фінансується Канцелярією Прем’єр-міністраРеспубліки Польща.

Galeria