IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26.02.2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Stypendia, Ogłoszenia

Osoba kontaktowa: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Telefon: +48 22 390 35 0

E-mail: biuro@nawa.gov.pl

Adres: ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

Rozpoczął się nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studia Istopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020.


Celem programu realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” jest poprawa poziomu kwalifikacji i znajomości języka polskiego w środowiskach polonijnych poprzez stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

O przyznanie stypendium NAWA w ramach Programu mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej,  Ameryki Środkowej i Afryki.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze:

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

LINK NAWA

Galeria