IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

29.09.2021

Relacja z programu stypendialnego “Aktywni dla Polski”

Stypendia, Aktualności Ukraina, Obwód tarnopolski, Tarnopol 2021-09-29

Członkini Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu Anastasiia Shestiuk w dniach 14-23 września uczestniczyła w IV edycji Programu stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego «Aktywni dla Polski». 


Program stypendialny został zrealizowany przez Instytut Andersa i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Uczestnikami byli młodzi Polacy mieszkający na Ukrainie i Białorusi oraz będący członkami lub wolontariuszami organizacji działających na rzecz mniejszości polskiej w tych krajach. Program “Aktywni dla Polski” ma na celu zwielokrotniać kontakty organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego z Polakami mieszkającymi na Ukrainie i Białorusi oraz podnieść  poziom organizacyjny i merytoryczny uczestników. 

Podczas realizacji programu  organizatorzy zapewnili uczestnikom pełne wyżywienie oraz  cykl warsztatów, wykładów i wycieczek. W ramach programu odbyły  się następne  zajęcia edukacyjne:

  • szkolenie dotyczące dezinformacji i weryfikacji informacji w mediach społecznościowych;
  • szkolenie z wystąpień publicznych i autoprezentacji;
  • warsztaty z fundraisingu;
  • warsztaty  z prowadzenia mediów społecznościowych dla NGO;
  • cykl warsztatów z języka polskiego;
  • wizyta w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego;
  • szkolenie dotyczące studiów w Polsce i wybranych państwach świata. 

Dzięki pomyślnemu harmonogramu oprócz warsztatów mieliśmy czas na zwiedzanie wspaniałego Lublina. Wspólne zwiedzaliśmy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Muzeum Narodowy na Zamku Lubelskim, teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego “Majdanek” oraz odbyliśmy wycieczkę do Kazimierza Dolnego. 

Dla mnie Program jest wielką inspiracją do dalszych działań w naszym stowarzyszeniu. Uczestnicy byli z różnych krajów i organizacji, więc miałam okazję nawiązać nowe znajomości,  dowiedzić się jak działają organizacji polonijne w różnych miastach, jakie inicjatywy i projekty realizują.   Wszystkie zajęcia i spotkania w ramach Programu mają charakter praktyczny, dostarczają informacji o tym, jak zoptymalizować działalność Stowarzyszenia, a także zachęcają do tworzenia nowych projektów i inicjatyw. 

Dziękuję serdecznie Instytutowi Andersa oraz Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Lublinie, a zwłaszcza Prezesowi Zarządu Bartoszowi Czajce, Dyrektorowi Michałowi Dworskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Mateuszowi Karczmarzowi, Członkowi Zarządu Ulianie Hirniak.

Teksty: Anastasiia Shestiuk, Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu

Redakcja tekstu: IDA 

Fot. Instytut Andersa, Anastasiia Shestiiuk