IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

03.12.2018

Stypendia SEW

Stypendia, Edukacja Polska, Warszawa

Telefon: 22 55 22 555

E-mail: stypendia.studium@uw.edu.pl

Adres: Pałac Potockich, klatka C, pok. C10,

Stypendia Wschodnie na  studia magisterskie II stopnia. 


Stypendia będą przeznaczone na odbycie 2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW” w okresie od 1.X.2019 r. do 30.VI.2021 r.

Stypendia przeznaczone są dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 marca 2019 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

Warunki i wymagania:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA STYPEDNIA WSCHODNIE 2019

FOLDER INFORMACYJNY

REGULAMIN

 

Galeria