IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

17.06.2021

Wieczór poezji Patronów roku 2021

Kultura, Poezja, Aktualności Ukraina, Obwód odeski, Odessa 2021-06-17

Dobre tradycje warto pielęgnować. Zwłaszcza, gdy chodzi o czytanie literatury. W tym też literatury pięknej… poezji. Poezję warto czytać. Cicho – wieczorem, cichutko – w nocy, szeptem – nad ranem. Na głos – przed południem, głośnoi wyraźnie– w południe i po południu.


Na wy­brze­żu udu­szo­nym przez pły­ną­ce drze­wa,

w obe­rżach dymi zmierz­chu nie­bie­ski opar

i ale­ja­mi prze­cho­dzi śpiew­ny, wiel­ki cień

zgu­bio­ne­go w dzie­cięc­twie kota.

Krzysztof Kamil Baczyński, Świat obok

Odessianie pielęgnują i kontynuują tę tradycję, która pojawiła się 4 lata temu – czytanie wierszy. Ostatnio spotkania poetyckie były organizowane wyłącznie w trybie on-line, ale pojawiła się nowa możliwość…

W piątek 28 maja na świeżym powietrzu, w cieniu drzew i przy miauczeniu kotów na podwórku Сentrum Kultury Polskiej odbył się Wieczór poezji Patronów Roku 2021. Uczniowie Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza, studenci Ukraińsko-Polskiego Instytutu Politechniki Odeskiej oraz wszyscy chętni recytowali poezję Cypriana Kamila Norwida (1821-1883), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921-1944) oraz Тadeusza Różewicza (1921-2014).

Spotkanie odbyło się z udziałem pani konsul Marii Jurek z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie. Gościem wieczoru była też  pani Oleksandra Cybulska, wykładowczyni Uniwersytetu Czarnomorskiego im. Piotra Mohyły w Mikołajowie.

Jeszcze jedna piękna tradycja miała kontynuację. Organizator spotkań poetyckich w Odessie Denis Majdaniuk oraz prezes Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie Swietłana Zajcewa-Wełykodna wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe widokówki.

Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie jednodniowej wystawy prac plastycznych wykonanych na zajęciach artystyczno-terapeutycznych przez uczniów szkoły sobotnio-niedzielnej pod kierownictwem pani Julii Strelcowej.

Utrwalić w pamięci ten wieczór pomogła utalentowana fotografka, pani Olga Krawcowa.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie bieżącego funkcjonowania polskichszkółek sobotnio-niedzielnych na Ukrainie” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

 

Tekst: Denis Majdaniuk

Redakcja tekstu: IDA

Fot. Olga Krawcowa