IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

19.10.2020

GŁOS MŁODZIEŻY W MIĘDZYNARODOWYM DIALOGU

Korespondencja, Aktywizacja, Debata, Działalność organizacji , Aktualności Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2020-10-19

W dniach 15-17 października br. w Żytomierzu odbyło się Forum Młodzieżowe „Głos młodzieży w międzynarodowym dialogu”. Do udziału w Forum została zaproszona młodzież z różnych obwodów: rówieńskiego, winnickiego, ługańskiego i żytomierskiego oraz z Polski.


Przez trzy dni młodzież miała możliwość prowadzenia swobodnej dyskusji na z przedstawicielami władz lokalnych Żytomierza i organizacji pozarządowych na temat współpracy międzynarodowej i realizji projektów. W ramach Forum odbyły się także szkolenia, które podnoszą wiedzę i umiejętności młodzieży. Warsztaty prowadził doświadczony certyfikowany mediator, członek Narodowego Stowarzyszenia Mediatorów Ukrainy, trener ds. zapobiegania przemocy, trener ds. partnerstwa sportowego na rzecz zmian społecznych Witalij Skorochod. Z młodzieżą rozmawiano o falsyfikacji pojęć i o konfliktach jako fenomenie oraz sposobach ich rozwiązywania.

W drugim dniu Forum, grupa pojechała do Centrum Kulturalno-Artystyczne „Poliska chata”, gdzie w ramach Forum rozmawiano o wspólnych tradycjach Ukraińców i Polaków. Wycieczkę oraz warsztaty tego dnia prowadzili dyrektor Centrum Pani Inna Weliczko i Pan Jurij Kamyszny.

Zwiedzając Muzeum Starożytności na Żytomierskim Uniwersytecie im. Iwana Franki, młodzież rozmawiała również o wspólnych tradycjach Ukraińców i Polaków. W tym Muzeum zebrano wielką kolekcję unikatowych przedmiotów, które były i pozostają integralną częścią życia Ukraińców i Polaków oraz innych narodowości, które zamieszkiwały w różnych epokach Żytomierszczyznę. Dyrektor Muzeum Pani Maria Masłowska zapoznała młodzież z różnymi stylami haftowania, zwracając uwagę, iż każdy styl to wyróżnik narodu, gdyż ma swój charakterystyczny kolor, styl i własną tradycję.

W centrum konferencyjnym na Uniwersytecie uczestników Forum przywitała Rektor Uniwersytetu pani Galyna Kyryczuk mówiąc o współpracy polsko-ukraińskiej między uczelniami dwóch krajów i o rozwoju Uniwersytetu. Dalej głos zabrała Dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu dr Irena Perszko, opowiadając o działalności polskich organizacji w Żytomierzu i obwodzie oraz o współpracy polsko-ukraińskiej.

W trzecim dniu uczestnicy Forum mieli możliwość porozmawiać online z przedstawicielami Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady imienia Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego, w tym dowódcą płk Dmytrem Bratishko. Dzięki temu zapoznali się z działalnością Brygady, która jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy trzema krajami. Na spotkaniu obecni byli: dowódca brygady płk Dmytrom Bratishko, zastępca attache obrony przy Ambasadzie RP na Ukrainie płk Agnieszka Malczewska oraz burmistrz miasta Żytomierza Pan Sergij Suchomlyn. 

Następnie Forum Młodzieżowe przeniosło się do Gnatyuk Art. Center, gdzie wszyscy uczestnicy wzięli udział w otwarciu wystawy fotograficznej „Polskie ślady na Żytomierszczyźnie”.

Na koniec Forum organizatorzy złożyli młodzieży  życzenia aby niezależnie od sytuacji, dążyli do dialogu, porozumienia i aby zawsze pamiętali hasło Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady „trzy punkty widzenia, jeden cel”.

Głównym celem Forum jest realizacja inicjatyw młodzieży obu krajów dotyczących planowania i budowania międzynarodowej platformy do otwartego i stałego dialogu, trwałego wzajemnego porozumienia oraz mocnej wzajemnej współpracy.

Organizatorem Forum jest Studencki Klub Polski w Żytomierzu. Partnerami Forum wystąpiły – Żytomierska Rada Miejska i Żytomierski Państwowy Uniwersytet Imienia Iwana Franki. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Tekst: Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski

Redakcja tekstu: IDA

Fot. Studencki Klub Polski