IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

16.03.2018

Konkurs fotograficzny "Niepodległa" rozstrzygnięty

Konkursy, Aktualności, Niepodległa Ukraina 2018-03-16

Portal IDA dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za zainteresowanie i twórczy wysiłek. Jury złożone z członków redakcji po wielogodzinnych debacie wybrało trzy zwycięskie prace i zdecydowało się wręczyć jedno wyróżnienie.


Większość prac zgłoszonych na konkurs odnosiła się do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, miejsc związanych z tym wydarzeniem, obchodów rocznicowych i wydarzeń o charakterze patriotycznym. Jury oceniło zarówno wartość artystyczną fotografii jak i zawartość merytoryczną prac.

Wyróżnienie otrzymała fotografia Rustama Jusupowa ze „Studenckiego Klubu Polskiego" w Żytomierzu przedstawiająca upamiętnienie polskich czołgistów we wsi Osykowe w dniu 27 września 2017 roku, w ramach obchodów 73. rocznicy formowania jednostek wojskowych Wojska Polskiego na Żytomierszczyźnie. Zdjęcie wyróżnia mocne nasycenie barw oraz dobre naświetlenie postaci. Dzięki szerokiemu kadrowi udało się stworzyć ciekawą kompozycję, na której możemy wyróżnić plan główny oraz ładne tło w postaci korony drzew.

Fotografia upamiętnia ważne dla Polaków na Żytomierszczyźnie uroczystości, gdyż kilka tysięcy osób z tego regionu w 1944 roku dobrowolnie wstąpiło, do tworzonych wtedy, oddziałów Wojska Polskiego. W ramach uroczystości ks. prałat Ludwik Kamilewski zmówił modlitwę przy tablicy pamiątkowej w Żytomierzu, pod którą kwiaty złożyli następnie attaché wojskowy przy Ambasadzie RP w Kijowie pułkownik Tomasz Strycharz oraz prezes Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny pułkownik Zygmunt Wengłowski. Następnie na Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki odbyła się konferencja naukowa poświęcona historii tworzenia oddziałów WP na Żytomierszczyźnie. Ostatnim akcentem obchodów była - uwieczniona na nagrodzonym zdjęciu - uroczystość pod pomnikiem polskich czołgistów.        

Trzecie miejsce zajęła praca wykonana przez Aleksandra Radicę z Harcerskiego Hufca Wołyń. Zdjęcie przedstawia pobieranie ognia Niepodległości na cmentarzu Legionów w Polskim Lasku w miejscowości Kostiuchnówka w listopadzie 2017 roku. Jury ujął oryginalny kadr, na którym widać nie tyle sam pomnik, co harcerzy, którzy w kulminacyjnym momencie uroczystości w pełnym skupieniu i z powagą pobierają ogień. Co roku harcerska sztafeta rowerowa przekazuje ogień z Kostiuchnówki do m.in. katedry w Łucku. W patriotycznych uroczystościach wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, w tym senatorowie Grażyna Sztark i Andrzej Pająk z Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz konsul Marek Zapór z Konsulatu RP w Łucku. Państwowe władze ukraińskie reprezentował przewodniczący administracji rejonu maniewickiego - Andryi Lyndyuk.

Drugie miejsce to fotografia autorstwa Natalii Iszczuk ze Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie. Wykonana została również w Kostiuchnówce, podczas edukacyjnego wyjazdu dla dzieci w październiku 2016 roku. Na zdjęciu uwagę skupia postać dziewczynki ustawiającej zapalony znicz na grobie polskiego, niespełna 20-letniego, legionisty. Wzruszającym akcentem patriotycznym jest też biało-czerwona szarfa owinięta wokół krzyża. Centralny ciasny kadr jest tu jak najbardziej wskazany, gdyż dzięki niemu nic nie odwraca uwagi od tego, co jest najważniejsze w tej fotografii.

Miejsce pierwsze zajęła praca Aliny Czirkowej z „Młodego Stanisławowa” przedstawiająca składanie kwiatów przez uczniów II klasy szkoły numer 3 w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsku) podczas obchodów 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli 11 listopada 2017 roku. W tym zdjęciu jury, oprócz patriotycznej tematyki, doceniło dynamiczny i przyciągający uwagę kadr. Dobrze została oddana młodzieńcza spontaniczność. Część dzieci z uśmiechem trzyma biało-czerwone kwiaty, inne z powagą prezentują polską flagę, a jeszcze kolejne patrzą w kierunku odlatujących balonów, co symbolizuje nadzieję jaką jest dla nas młode pokolenie.   

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w naszym konkursie. Ze zwycięzcami redakcja skontaktuje się indywidualnie.

Galeria