IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

18.06.2018

Kurs dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy

kolonie, warsztaty, szkolenia, Aktualności Ukraina, Obwód lwowski, Truskawiec 2018-06-18

Kurs przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego z różnych obwodów Ukrainy, pracujących w zawodzie w szkołach ogólnokształcących odbył się w dniach 4-13 czerwca w Truskawcu.


W ramach kursu przeprowadzone były zajęcia z literatury, kultury polskiej, zajęcia kształtujące kompetencje językowe nauczycieli w zakresie gramatyki, leksykologii, fonetyki języka polskiego, metodyki nauczania języka polskiego oraz kultury polskiej, jak również wybranych problemów psychologii i pedagogiki.

Organizatorem było Metodyczno-Koordynacyjne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej z Drohobycza a projekt był współfinansowany przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" ze środków Senatu RP, który sprawuje opiekę nad Polakami za granicą. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu podwyższenia kwalifikacji.

Źródło: Metodyczno-Koordynacyjne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Redakcja: IDA