IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

27.10.2023

Muzyka polska na Łotwie

Korespondencja, Kultura, Aktualności Łotwa 2023-10-27

Na Łotwie często dzieje się coś wyjątkowego, przynosząc nową energię środowisku polskiemu. W tych magicznych chwilach, barwne dźwięki polskiej muzyki przenikają przestrzeń, tworząc pomost między narodową tożsamością a łotewskimi krajobrazami. Tak, mówimy o koncertach muzyki polskiej na Łotwie – wydarzeniach kulturalnych o niezwykłym znaczeniu dla języka, tradycji i tożsamości Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.


Dla naszej mniejszości na Łotwie koncerty polskiej muzyki są istotnym elementem tworzenia i podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej. Dają one możliwość czerpania z korzeni i tradycji własnej kultury, której zachowanie w innym kraju nierzadko stanowi wyzwanie. Koncerty są okazją do spotkań ludzi o wspólnym pochodzeniu, którzy mogą razem celebrować swoją kulturę i wzmacniać więzi społeczne.

Wydarzenia te stanowią również niesamowitą okazję do promocji polskiej kultury i języka wśród lokalnej społeczności łotewskiej, umożliwia wymianę kulturową oraz budowanie więzi i zrozumienia. Dla mieszkańców Łotwy, którzy na co dzień mogą mieć niewielki kontakt z kulturą polską, koncerty stanowią okno na świat naszej kultury. Organizacja koncertów polskiej muzyki może zachęcać do współpracy naszej mniejszości narodowej z lokalnymi instytucjami kultury, co przyczynia się do integracji społecznej i wspólnego działania na rzecz propagowania różnorodności kulturowej na Łotwie.

Przykładem takich wydarzeń jest koncert polskich piosenek estradowych w wykonaniu Ewy Sawczuk, który był zwieńczeniem Dni Polskiego Dziedzictwa. Koncert odbył się 27 maja w Sali Wielkiej (Liela Zāle) ryskiego oddziału Towarzystwa Łotewskiego (Rīgas Latviešu Biedrība), wstęp był wolny. Wydarzenie to sfinansowała ambasada RP w Rydze.

– Gdy śpiewam polonijnej publiczności Marka Grechutę, to wiem, że widzowie mogą nie tylko posłuchać polskiego języka, ale mieć kontakt z fenomenem poezji śpiewanej znanym każdemu Polakowi. Gdy śpiewam „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, to oprócz języka staram się też pokazać polski charakter tej piosenki, temperament, niezgodę na zło, wiarę w lepszy świat. Jest to piosenka-legenda i myślę, że wiele mówi o nas jako narodzie – mówi Ewa Sawczuk. – Bardzo się cieszę, że polska i polonijna publiczność na Łotwie ma ostatnio tak wiele okazji do spotkań z polską muzyką. Te koncerty dają możliwość spotkania i poczucia się jednością, możliwość budowania poczucia wspólnoty. Najserdeczniej dziękuję za te wydarzenia ambasadzie RP, bo to dzięki jej działaniom mamy tu te koncerty. Nie wiem jak inni, ale ja po ostatnim półroczu zdecydowanie czuję, że my, Polacy na Łotwie, trzymamy się tutaj razem, jesteśmy wspólnotą i lubimy się ze sobą spotykać, żeby pobyć w polskim czy polsko-łotewskim gronie.

Kolejnym przykładem jest koncert Wrocław Baroque Ensemble, który odbył się 11 lipca w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej w Katedrze RĪGAS DOMS w Rydze. Specjalizacją zespołu jest wykonawstwo historyczne, koncentruje się on głównie na odkrywaniu rzadko prezentowanego repertuaru z Europy Środkowej. Wykonuje przede wszystkim muzykę polskiego renesansu i baroku, od kompozycji kameralnych po dzieła oratoryjne i kantatowe.

Natomiast 4 sierpnia w Rydze odbył się koncert „Łączy nas Bałtyk” zorganizowany przez Telewizję Polską. Było to wydarzenie dla Polaków na Łotwie znaczące, na scenie występowały między innymi Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. Tytuł koncertu nawiązuje do relacji między państwami, które łączy Morze Bałtyckie. 24 września, w ramach cyklu „Roztańczona Polska”, odbył się kolejny koncert, tym razem w Dyneburgu.

Podsumowując, koncerty muzyki polskiej na Łotwie mają ogromne znaczenie w promowaniu oraz celebrowaniu polskiej kultury i języka, sprzyjając wymianie kulturowej, budowaniu więzi i zrozumienia między różnymi grupami społecznymi. Są to wydarzenia, które mogą przyczynić się do zbliżenia narodów i budowania społeczności opartych na szacunku i akceptacji różnorodności kulturowej.

Fot.: profil Ewy Sawczuk na Facebooku

Tekst: Daniela Radecka

Galeria