IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

05.03.2019

NIEZWYKŁY ALBUM NA 100-LECIE SZKOŁY

szkoły polskie, Aktualności Czechy, morawsko-śląski, Karwina-Frysztat 2019-03-05

W minionym roku Polska Szkoła Podstawowa w Karwinie-Frysztacie skończyła 100 lat.


Uczniowie i nauczyciele szkoły, będącej równolatką niepodległej Polski, zdecydowali się uczcić jubileusz placówki wydając okolicznościowy biuletyn. „Nastolatka” – bo taki tytuł nosi ta wyjątkowa publikacja – to bogato ilustrowany album, dzięki któremu poznać możemy nie tylko pracowników i podopiecznych placówki, ale również ich dokonania naukowe i sportowe, zainteresowania, pasje oraz działalność pozaszkolną i społeczną. Wydawnictwo uzupełniają również wspomnienia absolwentów, fotografie uczniów, którzy w jubileuszowym roku uczyli się w szkole oraz lista pracowników szkoły, którzy byli z nią związani w ostatnim 15-leciu.

Projekt wydania albumu był współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polankami za granicą.

W ramach uczczenia 100-lecia istnienia szkoły uczniowie razem z nauczycielami przygotowali również pomysłowy film.

Galeria