IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

23.11.2022

Polonijne dziedzictwo dostępne dla każdego

Felieton, Aktualności 2022-11-23

Polonijna Biblioteka Cyfrowa to projekt realizowany przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. I właśnie ten wydział zorganizował trwającą trzy dni konferencję naukową poświęconą jej 10-leciu.


Odbyła się ona od 16 do 18 listopadzie w Warszawie i zgromadziła liczne grono wykładowców i słuchaczy. Było sporo teorii (wykładowcy uniwersyteccy) oraz praktyki (dziennikarze z różnych zakątków Europy.

– Polonijne Biblioteka Cyfrowa jest wspaniałym narzędziem wspierającym rodaków za granicą, wspierającym naukę oraz postawę patriotyzmu. Sam z niej wielokrotnie korzystałem, podobnie jak wiele osób zaangażowanych w życie naszych rodaków mieszkających poza ojczyzną. Ten projekt ma wiele wymiarów. Ważnym jest dbanie o to, aby te wielkie i mniejsze dzieła naszej kultury i dziedzictwa ocalały i były dostępne dla każdego. Jest to także pomost między Polakami żyjącymi w kraju i za granicą – mówił Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Zbiory są tak przepastne i wielowymiarowe, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zostały podzielone na trzy główne kategorie: prasa, książki oraz archiwalia. Bardzo ważną część stanowią zbiory z Brazylii. Z uczestnikami konferencji połączył się zresztą online Jacek Skiba, ambasador RP w Brazylii, który podkreślił, że biblioteka stanowi także doskonałe narzędzie pracy dla dyplomatów.

– Kolekcja polskiej prasy z Brazylii jest imponująca. Dzięki niej udało mi się kilka rzeczy odkryć. Dużym przeżyciem było na pewno odnalezienie w Kurytybie popiersia Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa Augusta Zamoyskiego, który przez kilkanaście lat mieszkał w Brazylii. Świadomość o tym zanikła albo była celowo ukrywana przez władze PRL-u – mówił polski ambasador i przywołał rok 1953, kiedy to przed jednym z teatrów w Kurytybie odsłonięto wspomniane popiersie. Podzielił się spostrzeżeniem, że przedstawiciele polskiej diaspory zostali zaproszeni na to wydarzenie i byli traktowani jako elita, co może przeczyć dość powszechnej opinii, że to wyłącznie niewykwalifikowana grupa, która nadaje się do pracy w rolnictwie i zmuszona do utrzymywania się w interierze.

Prof. dr hab. Jacek Kuźmina, prodziekan ds. finansowych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, podkreślił, że archiwalia są niezwykle cennym materiałem, ale jednocześnie wymagającym fachowego opracowania. – To nie są pełne katalogi, które mamy w archiwum Akt Nowych czy w Naczelnej Dyrekcji. Są to skany, dlatego mówimy badaczom: pracujcie sobie dalej. Pełny profesjonalizm byłby wtedy, gdybyśmy przygotowali wszelkiego rodzaju opisy – mówił Kuźmina.

Polonijna Biblioteka Publiczna, jako projekt prowadzony przez podmiot publiczny, jest dostępna pod każdą szerokością geograficzną za darmo. Wchodząc na stronę pbc.uw.edu.pl mamy do wyboru kilka okienek. Możemy zatem kliknąć w Prasę, Książki, Archiwa, Kalendarze, Cogito dla Polonii, Kumpla dla Polonii, Radio Watykańskie oraz Nowości. Nie brakuje oczywiście lupy, dzięki której bardzo szybko znajdziemy interesujące nas treści, o ile znajdują się w zbiorach. PBC jest projektem otwartym i cały czas będzie poszarzana o kolejne pozycje. Jednym z partnerów PBC jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Środki na digitalizację zbiorów pochodzą także z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W najnowszym projekcie digitalizowanych jest 5000 listów obywateli francuskich do prymasa polski Józefa Glempa.

W broszurce poświęconej Polonijnej Bibliotece Cyfrowej można znaleźć dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych sprzed 10 laty, z których wynika, że na świecie istnieje ponad 2000 organizacji zrzeszających polską diasporę. Zespół PBC współpracuje bezpośrednio z 20 z nich, które są położone na czterech kontynentach.

 

Tomasz Wolff

1. Konferencja poświęcona 10-leciu Polonijnej Biblioteki Cyfrowej odbyła się od 16 do 18 października w Warszawie.

2. Pierwszy w 1953 roku numer „Ludu”, tygodnika ukazującego się dla Polonii żyjącej w Brazylii.

Zdjęcia ARC

Galeria