IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

02.11.2021

Pomoc charytatywna w Mołdawii

Korespondencja, Pomoc charytatywna , Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Aktualności Mołdawia, Bielce 2021-11-02

Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach kolejny raz otrzymało dofinansowanie z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na cele charytatywne. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.


Dzięki otrzymanym środkom pieniężnym zostały zakupione produkty żywnościowe, artykuły gospodarcze i medyczne dla członków Stowarzyszenia z Bielc i Styrczy, znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej.

W sumie przygotowano i dostarczono 100 paczek żywnościowych, 50 paczek ze środkami czystości i artykułami higieny, a także dla samotnych seniorów zakupiono leki, środki opatrunkowe i ciśnieniomierze. Stały zespół wolontariuszy bardzo sprawnie włączył się w pomoc przy zakupie, przygotowywaniu i dostarczaniu paczek.

Bardzo dziękujemy za każdą pomocną dłoń, za poświęcony czas i za udostępnienie swoich samochodów podczas transportu paczek do osób potrzebujących. Dodatkowo pewną część środków przeznaczono na zakup mikrofali dla wielodzietnej rodziny Kosowskich, którzy aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej wspólnoty. Rodzina ta składa się z 10 osób, dlatego dowiedziawszy się, że jest zapotrzebowanie na zakup danego urządzenia, postanowiliśmy ich wesprzeć. Rodzice, pan Alexandr i pani Liudmila byli bardzo wdzięczni za otrzymany prezent.

Do Stowarzyszenia należy kilka osób z poważnymi niepełnosprawnościami, które potrzebują stałej opieki medycznej. Dla nich przeznaczono jednorazowe zapomogi losowe, na zakup drogich leków lub wykonanie niezbędnych zabiegów.  

Składamy wyrazy wdzięczności za przyznane środki pieniężne dla najbardziej potrzebujących członków naszego Stowarzyszenia, a szczególnie za pamięć o nas i okazane nam wsparcie - Wiktoria Koczurowska, Dyrektor Domu Polskiego w Bielcach 

Tekst: Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach

Fot. Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach

Redakcja tekstu: IDA