IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23.10.2017

Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą

Dofinansowanie

Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (www.pol.org.pl) w formie imiennej listy stypendystów do 6 listopada 2017 roku.


Uprzejmie informujemy, że kompletny wniosek na I semestr roku akademickiego 2017/2018 (semestr zimowy) wraz z załącznikami należy przesłać w jednym pliku PDF o objętości nie większej niż 50 MB na adres e-mail: stypendia@pol.org.pl oraz pocztą na adres: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa (z dopiskiem: Stypendia) lub należy złożyć w sekretariacie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 r. (obowiązuje data wpływu).

Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. Szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów zamieszczone są w Regulaminie Stypendialnym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin Stypendialny – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Wniosek Stypendialny – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

UWAGA! Wnioski niekompletne, na nieaktualnym formularzu i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Program stypendialny jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku

Zachęcamy studentów do składania wniosków!

Zapraszamy do kontaktu:

stypendia@pol.org.pl

+48 22 628 55 57 wew. 110

http://pol.org.pl/2017/09/15/program-stypendialny-dla-osob-polskiego-pochodzenia-studiujacych-za-granica-rozpoczelismy-nabor-wnioskow/