IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

27.03.2019

Spotkanie w Centrum Polonistyki na Uniwersytecie Państwowym im. I. Franki

Edukacja, Aktualności Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2019-03-27

Celem spotkania była prezentacja programów oświatowych i stażowych, oraz programów badan naukowych i projektów dot. wymiany międzynarodowej etc.


W dniu 25 marca br. z inicjatywy kierownika Centrum Polonistyki w Żytomierzu, Oleny Denysewycz, odbyło się spotkanie studentów 1 i 2 roku studiów z prezesem organizacji społecznej „Studencki Klub Polski”, Walentyną Jusupową. Podczas spotkania mieliśmy możliwość porozmawiać ze studentami o działających programach i projektach międzynarodowych, o możliwościach i warunkach udziału. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z projektami, które skierowane są bezpośrednio na studentów, w tym z programami realizowanymi przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundację „Wolność i Demokracja”.

Dziękuję studentom Uczelni za udział w spotkaniu, za możliwość dialogu i za zainteresowanie takim cyklem spotkań.

Dziękuję serdecznie za zaproszenie Olenie Denysewycz i szczerze życzę ciekawych pomysłów i realizacji projektów aby działalność Centrum nadal rozwijała się, łączyła wokół siebie młodych energicznych i ambitnych ludzi, owocowała sukcesami odnoszonymi przez jego członków.

W roku 2004 na Uniwersytecie Państwowym imienia IwanaFranki w Żytomierzu powstało Centrum Polonistyki, które działa w kilku kierunkach: nauczanie języka polskiego, badania naukowe tematyki polskiej, działalność organizacyjno-metodyczna oraz kulturalno-oświatowa. W roku 2008 w ogólnoukraińskiej wystawie „Nowoczesnа edukacja w Ukrainie” projekt naukowy „Centrum Polonistyki jako ośrodek polikulturalnego kształtowania osobowości fachowca” zdobył srebrny medal w nominacji „Wprowadzenie osiągnięć nauki pedagogicznej do praktyki oświatowej”. Za zachowanie tradycji i kultury polskiej oraz organizację nauki języka polskiego w 2008 r. dyrektor Centrum Polonistyki doc. Natalia Misiac została wyróżniona medalem Rządu Polski „Pro memoria”, a w grudniu 2014 r. srebrnym medalem „Wspólnoty Polskiej”.

Od roku 2004 Centrum Polonistyki Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki zaczął wydawać czasopismo naukowe „Ukraińska Polonistyka”, którego artykuły są publikowane w polskim oraz ukraińskim językach w trzech rubrykach: badania filologiczne, historyczno-filozoficzne oraz pedagogiczne. 

Tekst: Mgr Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu

Redakcja: IDA

Galeria