IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

29.03.2021

Starość może być godna, nawet jeśli dokuczają Ci liczne choroby

Korespondencja, Pomoc charytatywna , Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Aktualności, Pomoc socjalna Mołdawia, Bielce 2021-03-29

Co pomaga być sobą w starości? Dla pani Zofii Nieczaj, 82-letniej Polki z Bielc, odpowiedzią jest samorealizacja i rozwój.


– Starość może być godna, nawet jeśli dokuczają Ci liczne choroby – mówi pani Zofia. – A potrzeby osób starszych są tak samo szerokie i zróżnicowane, jak u osób w innym wieku.

Jedną z takich niezbędnych potrzeb dla pani Zofii jest czytanie prasy – miejscowej, polonijnej i polskiej.

– Zresztą, zawsze lubiłam czytać – dzieli się Pani Zofia. – Kiedy moja rodzina jeszcze mieszkała na Syberii, kolportowaliśmy polskie gazety i czasopisma, w latach 70. było to możliwe. Poziom języka polskiego starałam się podnosić, zamawiałam z Moskwy słowniki polsko-rosyjskie i płyty z nagranym kursem języka polskiego. 

Obecnie pani Zofia pomaga redakcji polonijnego czasopisma „Jutrzenka”, wydawanego w Bielcach, sprawdzając pisownię i interpunkcję w tekstach polskich i rosyjskich.

– Korekta jest ważna dla poprawności i jakości materiałów publikowanych w polonijnym czasopiśmie. Czytam powoli, może dlatego udaje się mi „wyłapywać” błędy, których nawet nauczyciel języka polskiego czasami nie zauważy – opowiada z uśmiechem pani Zofia. – A to dlatego, że nigdzie się nie spieszę!

W roku 2020 Pani Zofia została beneficjantem programu pomocy socjalnej dla osób zasłużonych w podtrzymywaniu polskości na Wschodzie i znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Program ten od lat realizuje Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Zapomoga, którą Pani Zofia otrzymała od Fundacji bardzo ją ucieszyła.

– Moja emerytura jest niska, prawie w całości wydaję ją na opłaty za mieszkanie i leki od choroby przewlekłej, dlatego zapomoga od Fundacji jest dla mnie cennym darem. Część wydałam na kolportaż prasy, bez której już nie wyobrażam swojego życia, – dzieli się emocjami emerytka. – Bardzo dziękuję Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” za wsparcie finansowe!

Przy okazji Pani Zofia podziękowała redakcji „Kuriera Galicyjskiego" za bezpłatny kolportaż dziennika w Mołdawii.

– Zawsze czekam na tę przesyłkę, podziwiam redakcję „Kuriera” za ciekawą treść w każdym numerze – dodała emerytka.

Pomoc z Polski bardzo podtrzymuje panią Zofię na duchu. Nawet gdy w październiku 2020 r. wszystkie granicy były zamknięte z powodu pandemii, lekarzom z Polski udało się przyjechać do Bielc, Oknicy, Tyraspolu i Raszkowa, aby zbadać osoby starsze, w tym panią Zofię. Taki wyjazd odbył się w ramach Akcji Humanitarnej, Charytatywnej i Medycznej w Mołdawii poprzez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

– Jestem bardzo wdzięczna pani dr Joannie Pawlik z Przybysławic, która udzieliła mi fachowych porad. W okresie pandemii to wyjątkowa i bardzo potrzebna pomoc – mówi seniorka.

Wdzięczna jest również rodzina pani Zofii Nieczaj, bardzo dziękują organizatorowi akcji pomocowej, Markowi Pantule oraz wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym pani Zofia otrzymała w darze specjalny materac rehabilitacyjny, leki oraz środki higieny.

Tekst: Julia Kiryłłowa

Redakcja tekstu: IDA

Fot. Julia Kiryłłowa 

Galeria