IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

10.10.2020

Upamiętnienie 150. rocznicy urodzin Ferdynanda Ruszczyca

Sztuka, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Aktualności Europa Środkowo-Wschodnia 2020-10-10

Jesienią 2019 r. Polska i Białoruś, w ramach podtrzymywania i rozwijania dialogu w obszarze kultury między państwami, wspólnie wyszły z propozycją ustanowienia roku 2020 w ramach obchodów rocznicowych UNESCO rokiem upamiętniania 150. rocznicy urodzin Ferdynanda Ruszczyca – malarza, artysty grafika, scenografa teatralnego i pedagoga (1870-1936) – z uwzględnieniem, iż jest to wspólna rocznica Polski i Białorusi.


Projekt pn. „Ferdynand Ruszczyc – współpraca kulturalna Polski i Białorusi”, realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Wołożyńskim Oddziałem Rejonowym przy Zjednoczeniu Społecznym Polska Macierz Szkolna na Białorusi, prezentuje artystyczne dokonania Ferdynanda Ruszczyca i stwarza pole dla intelektualnego, międzynarodowego dyskursu w obszarach związanych z kulturą (głównie historii oraz historii sztuki), będących punktem wyjścia dla kreowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świadomości odbiorców i sprzyjających warunków do stworzenie odpowiedniej płaszczyzny wymiany intelektualnej między przedstawicielami środowisk dziennikarskich i akademickich Polski i Białorusi.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest powstanie strony internetowej ruszczyc.eu skierowanej do białorusko i rosyjskojęzycznej społeczności zamieszkującej Białoruś, dostępnej w trzech wersjach językowych, prezentującej dorobek artystyczny jednego z najwybitniejszych przedstawicieli epoki Młodej Polski, traktującej także postać Ferdynanda Ruszczyca w kategoriach symbolu, punktu wyjścia dla środowisk opiniotwórczych Polski i Białorusi do intelektualnego dialogu w obszarze kultury i wspólnego dziedzictwa.

Promowanie takich postaci jak Ferdynand Ruszczyc jest ważnym działaniem, świadczącym o tym, że Polska i Białoruś nie wyzbywają się wspólnego dziedzictwa kulturalnego i mogą działać razem w celu jego promocji.

Galeria