IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

02.11.2023

Wsparcie humanitarne dla Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika w Czortkowie

Pomoc charytatywna , Aktualności Ukraina 2023-11-02

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zakupiła i przekazała około 700 kg żywności dla Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika w Czortkowie.


Siostry zakonne maja pod swoją opieką osoby schorowane, samotne, rodziny wielodzietnie, w tym dużo osób polskiego pochodzenia, znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej ze względu na działania wojenne.

Pomoc rzeczowa została zakupiona i przekazana w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” w roku 2023.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.