IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

03.12.2022

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE RENOWACYJNE NA STAREJ ROSSIE

Aktualności 2022-12-03

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” prowadziła w 2022 r. projekt „Prace renowacyjne na Wileńskich Nekropoliach i przy polskich zabytkach w Wilnie na Litwie”.


W ramach projektu wykonano prace konserwatorsko-renowacyjne przy 2 obiektach na Cmentarzu na Starej Rossie w Wilnie. Były to:

  1. Pomnik nagrobny uczestniczki Powstania Styczniowego Katarzyny Lachowicz,
  2. Grobowiec Augusta Targońskiego wraz z ogrodzeniem,

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez FPPnW w latach 2018-2021 z dofinansowania Kancelarii Senatu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapoczątkowany został na prośbę Ambasady RP w Wilnie.

Nadzór nad pracami sprawował mgr Radosław Tusznio – dyplomowany konserwator, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Głównym wykonawcą prac na Cmentarzu na starej Rossie był Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą we współpracy z Kęstutisem Norkūnasem.

Wykonane zostały wszystkie założenia wynikające z programów konserwatorskich zgodnie z planem i harmonogramem zgłoszonym do MKiDN.

Strona litewska wykazała się wsparciem naszych działań w Wilnie. Projekt miał zapewnione wsparcie dyplomatyczne polskiej placówki w Wilnie.

Umożliwienie realizacji tego typu działań na cmentarzu w Wilnie, spowodowało podniesienie świadomości wśród lokalnej społeczności w kontekście dbania o własne dziedzictwo. Kontynuacja prac na tym cmentarzu, biorąc pod uwagę przychylne nastawienie władz Republiki Litwy, jest wskazana.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.