IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

20.08.2018

10. lecie Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” w Nowym Rozdole

Aktualności, Wywiad, Animatorzy, Materiały własne Ukraina, Obwód lwowski, Nowy Rozdół 2018-08-20

Nowy Rozdół jest jednym z najmłodszych miast w obwodzie lwowskim. Znajduje się ok. 60 kilometrów od Lwowa, w pobliżu ogromnych złóż siarki nad wielkim jeziorem. Nazwa pochodzi od oddalonego o 6 kilometrów zabytkowego Rozdołu, które rozsławił panujący w tej części Kresów ród Lanckorońskich.


Wielkie serca z Nowego Rozdołu

W Nowym Rozdole mieszkają Polacy, którzy skupieni są wokół Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce”. Zostało ono założone w kwietniu 2008 roku, a to znaczy, że w tym roku mija dziesięć lat działalności.

Prezes Mirosława Tomecka tak opisała początki Towarzystwa:

- Nie planowaliśmy z mężem zakładania towarzystwa. Mieszkaliśmy w Sochaczewie, postanowiliśmy założyć interes na Ukrainie. Przyjechaliśmy tutaj i założyliśmy serwis samochodowy, ale gdy budowaliśmy warsztat, podchodzili starsi ludzie, mówili po polsku, śpiewali piosenki, recytowali wiersze. Oni mówili, że tu się urodzili i zawsze mieli polskość w sercu. Mąż zorientował się, że takich ludzi jest dużo w Nowym Rozdole, tylko nie znają się między sobą. Po jakimś czasie postanowiliśmy założyć polską organizację, ostoję dla nich, żeby mogli się spotykać. Szkoła powstała trochę później. Gdy założyliśmy nasze towarzystwo, zobaczyliśmy, że najlepiej po polsku mówią starsze osoby, a ich dzieci już nie za bardzo. Założyliśmy w związku z tym szkołę. Dziś mamy 96 uczniów - zaznaczyła Pani Mirosława.

Przy Towarzystwie, od sierpnia 2008 roku prężnie działa szkoła języka polskiego, która nosi nazwę Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej.

- Założono od początku, że to nie będzie szkoła sobotnio-niedzielna, ale szkoła codzienna, popołudniowa i tak jest do dziś. Dzieci przychodzą do nas o godz. 16 i mają po 2–3 lekcje. Uczymy języka polskiego, literatury, geografii, historii Polski i kulturoznawstwa. Zdarza się, jeżeli są ferie w szkołach ukraińskich, uczniowie, pomimo tego, że mają wolne, przychodzą do nas. Mamy dzieci z polskimi korzeniami, dzieci które mają Kartę Polaka, ale też mamy dzieci ukraińskie, które kochają Polskę. Rodzice mówią, że język polski jest popularny, potrzebny, część dzieci planuje studiować w Polsce - opowiedziała o działalności szkoły dyrektor Tetiana Biłyk.

Towarzystwo wspólnie ze szkołą prowadzą artystyczne kółka zainteresowań: zespół wokalno-instrumentalny, zespół pieśni i tańca, chór, zespół teatralny oraz choreograficzny zespół taneczny.

- Nasza młodzież ma wiele osiągnięć w olimpiadach i konkursach organizowanych w kraju i za granicą. Jesteśmy młodą organizacją, ale prężnie działającą - opowiada prezes Mirosława Tomecka.

 Towarzystwo może poszczycić się przestronną, nowoczesną siedzibą. Na korytarzach spotkać można wiele polskich akcentów, plansze z postaciami wybitnych Polaków, gazetki ścienne, polskie godła, plany zajęć. W izbie pamięci Karoliny Lanckorońskiej znajduje się jej popiersie, replika obrazu przedstawiającego jej rodziców, wycinki ze starych gazet i fotografie. Najbardziej rzuca się w oczy polski sztandar ze słowami „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

 - Za podstawowy cel Centrum stawia sobie dbałość o wychowanie dzieci polskiego pochodzenia w polskiej kulturze i tradycjach narodowych oraz pielęgnowanie polskiego patriotyzmu - mówi dyrektor Tetiana Biłyk. 

Dni Kultury Polskiej

Sztandarom wydarzeniem, które od kilkunastu lat Towarzystwo organizuje na początku mają są Dni Kultury Polskiej. Liczni goście z Polski i Ukrainy przyjeżdżają do Pani Mirosławy Tomeckiej i jej młodzieży.

 W tym roku otwarto wystawę fotograficzną „Polskość na Kresach”, której autorami są uczniowie szkoły polskiej – Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Karoliny Lanckorońskiej. Odbyła się konferencja naukowa „Od niepodległości do niepodległości” i prezentacja efektów dziesięcioletniej działalności Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce”.

 Momentem kulminacyjnym był pochód przez miasto członków Towarzystwa „Wielkie Serce” pod pomnik Tarasa Szewczenki. W marszu wzięli udział goście i uczestnicy Dni Kultury Polskiej. Kolorytu pochodowi dodała orkiestra dęta z Medyki. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem ukraińskiego wieszcza uczestnicy udali się do Domu Kultury, gdzie odbył się uroczysty koncert. Występowały między innymi zespoły z Nowego Rozdołu, Borysławia, Medyki, Łowicza i Tomaszowa Lubelskiego.

 Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce” w Nowym Rozdole wspierane jest m.in. przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki przez Senat RP nad Polakami za granicą.