IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

20.05.2021

Artyści Żytomierza: Józef Ignacy Kraszewski

Relacja, Sztuka, Film, Aktualności Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2021-05-20

W sali wystawkowej Gnatyuk Art. Center w Żytomierzu 16 maja obył się twórczy wieczór pt.: „Artyści Żytomierza: Józef Ignacy Kraszewski”.


Po długiej, wymuszonej przerwie, nareszcie zebraliśmy się, aby poznać historię naszego miasta w czasach Józefa Kraszewskiego – polskiego pisarza, publicysty, wydawcy, historyka, encyklopedysty, działacza społecznego i malarza, współzałożyciela Macierzy Polskiej, autora największej liczby wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej (pod tym względem siódmego na świecie).

Żytomierski okres życia i działalności wybitnego polskiego pisarza był bardzo owocny i nasycony. Dwukrotnie wybierany kuratorem gimnazjum, aktywnie angażował się w edukację, przyczynił się do rozwoju teatru, kierował organizacją charytatywną, podróżował prawie po całym Wołyniu i rysował te miejscowości, które zainspirowały go do stworzenia dzieł sztuki, których bohaterami byli Wołyniacy.

Na spotkaniu zaprezentowano film „Żytomierskie szkice Józefa Kraszewskiego”. Powstał on w 2019 roku jako praca dyplomowa studentki Żytomierskiej Szkoły Kultury i Sztuki im. I. Ohijenko Oleny Sawosinej.

Uczestników spotkania zapoznano również z historią związanych z Kraszewskim miejsc. A jest ich w Żytomierzu kilka: budynek, w którym mieszkał Józef Kraszewski (obecnie ul. Lubarska) z odsłoniętą przez Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny „Polonia” tablicą pamiątkową; tablica na Żytomierskiej Filharmonii im. Swiatosława Richtera; zaułek Kraszewskiego (rejon Kroszni) istniejący od 2008 roku dzięki decyzji Rady Miejskiej w Żytomierzu; cmentarz katolicki z nagrobkiem poświęconym pamięci E. Urbanowskiej, którego współfundatorem był Józef Kraszewski; skała Kraszewskiego, znajdująca się w rejonie żytomierskim, na południowy wschód od miejscowości Perliawka i na północ od wsi Golowenka; działający od 2008 roku Polski Teatr im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.

W ramach spotkania zaprezentowano monodramat „Wybór” według Jarosława Czaplińskiego, w reżyserii Mikołaja Warfołomiejewa, dyrektora Teatru Polskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. W roli Doroty wystąpiła Tatiana Sołomijczuk.

Spotkanie zorganizował Studencki Klub Polski, Dom Polski w Żytomierzu wraz z Gnatyuk Art. Center.