IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

24.09.2018

CKPiDE - Dom Polski w Stanisławowie

organizacja, Aktualności, Animatorzy, Materiały własne Ukraina, Obwód iwanofrankowski, Iwano-Frankiwsk 2018-09-24

Ponad 5 lat temu, 11 maja 2013 roku uroczyście otwarto Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku – Dom Polski w Stanisławowie. 


CKPiDE jest instytucją łączącą w sobie w sposób nowoczesny i skuteczny cechy Domu Polskiego oraz jednostki promującej Polskę i kulturę polską na Ukrainie. Ponadto wspiera proces dialogu między Polakami a Ukraińcami. Kierowana jest przez miejscowych Polaków, co jest znakomitym przykładem aktywności młodego pokolenia naszych rodaków. „Główna misja Centrum – to mobilizacja do aktywności społecznej środowiska polskiego we wszelkich dziedzinach życia dla umacniania pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie oraz budowa i rozwój dialogu europejskiego wśród mieszkańców miasta” – czytamy na stronie internetowej ckpide.eu. 

Historia

Ogromny wkład w powstanie Centrum miał Konsulat Generalny RP we Lwowie. Dzięki działaniom konsula RP we Lwowie Jacka Żura powstał projekt wykorzystania funkcjonalnego Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.  18 maja 2013 roku powołano Radę Programową CKPiDE. Obowiązki dyrektora pełnił dr Jan Ostaszczuk. W kwietniu 2014 roku dyrektorem Centrum została Maria Osidacz, która pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. To właśnie dzięki prężnej działności młodej dyrektor, której w krótkim czasie udało się sformować zespół wolontariuszy, zostało zrobiono bardzo dużo dla promocji Polski w Iwano-Frankiwsku oraz współpracy środowiska polskiego z miejscowymi władzami i mieszkańcami różnych narodowości Stanisławowa. 

Profil działalności 

Centrum promuje kulturę polską, zarówno tę lokalną, której twórcami są przedstawiciele środowiska polskiego Ziemi Stanisławowskiej, jak również zapewnia środowisku polskiemu dostęp do współczesnej kultury polskiej. Odbywają się tu regularnie konferencje, imprezy literackie, wydarzenia i spotkania artystyczne z ciekawymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Centrum jest idealnym miejscem dla osób  chcących poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, polską kulturę i nauczyć się języka polskiego. Ważnym elementem Centrum jest biblioteka, z największym księgozbiorem polskim w obwodzie stanisławowskim, gdzie zainteresowany czytelnik znajdzie literaturę polską, tłumaczenia światowej literatury, publikacje o Polsce, Unii Europejskiej oraz aktualną międzynarodową i polską prasę. 

Od samego początku budowana jest marka Centrum jako ważnego ośrodka międzynarodowej współpracy regionalnej oraz jako inkubatora intelektualnego  w Iwano-Frankiwsku. CKPiDE staje się platformą wymiany myśli i idei w społecznym, historycznym i politycznym kontekście. Szczególnie godnym podkreślenia jest projekt pod nazwą Forum Młodych Polaków, którego miały miejsce trzy edycje. Jest to działanie mobilizujące oraz motywujące młodych polskich liderów do aktywności obywatelskiej w swoich społecznościach lokalnych wspierane przez Centrum warsztatami o zarządzaniu projektami oraz minimalnym budżetem. W ubiegłych roku uczestnicy zrealizowali samodzielnie 12 mikroprojektów.  

Wolontariat

Istotnym elementem działalności Centrum jest aktywizacja młodych ludzi i promocja wolontariatu. W tej chwili grupa liczy ponad 30 aktywnych osób, z których każda spędza w Centrum ok. 2-3 godziny dziennie.   W ten sposób budowane jest środowisko o znaczącej świadomości obywatelskiej, działające samodzielnie i odpowiedzialnie. Ten kapitał przekłada się na liczbę realizowanych przez Centrum projektów, które bez wsparcia wolontariuszy nie byłaby możliwa. Niezbędnym elementem pracy z wolontariuszami jest stałe szkolenie oraz wspieranie ich rozwoju. Prowadzone są dla nich różnego rodzaju spotkania, szkolenia, warsztaty oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne, które przyczyniają się do nabywania tzw. miękkich umiejętności. Najlepszym potwierdzeniem dojrzewania wolontariuszy  do działalności pozarządowej są ich własne i samodzielnie przeprowadzone inicjatywy – gry terenowe o historii Stanisławowa czy też utworzenie zespołu muzycznego przygotowującego własne koncerty. Oczywiście opisana sytuacja nie jest stabilna. Część wolontariuszy wyjeżdża do Polski na studia, dochodzą nowe osoby. Ważnym wydaje się utworzenie klubu sympatyków CKPiDE zrzeszających byłych i obecnych wolontariuszy tworząc  współpracującą ze sobą społeczność. 

Promocja i współpraca z mediami

Jednym z podstawowych narzędzi promocji Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego jest prowadzona niezwykle profesjonalnie strona internetowa www.ckpide.eu, na której umieszczane są zapowiedzi i relacje wydarzeń wraz z dokumentacją ikonograficzną, informacje o działalności  polskich organizacji w Stanisławowie i programach europejskich. Strona jest prowadzona dwujęzycznie, co pozwala na dotarcie do liczniejszej rzeczy odbiorców. Uzupełnieniem strony internetowej jest profil na Facebooku, konto na Twitterze, na Instagramie oraz kanał na Youtube. Ponadto istnieje możliwość abonowania regularnie wydawanego newslettera (w tej chwili ponad 3000 odbiorców). 

Centrum współpracuje z ponad dwudziestoma redakcjami – stacjami telewizyjnymi, radiowymi, prasą i portalami internetowymi.  Należy również podkreślić dobrą i efektywną współpracę z „Kurierem Galicyjskim” (gazeta, strona internetowa, telewizja internetowa). 

Podsumowanie i perspektywa

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku jest najważniejszym projektem polskim na Zachodniej Ukrainie oraz najlepszym przykładem polskiej organizacji pozarządowej. Placówka rozwija się z roku na rok,  buduje swoją markę, kreuje oraz wdraża ciekawe i pożyteczne inicjatywy punktu widzenia interesów Polski, a także podnosi znaczenie polskiej społeczności lokalnej i umacnia ją w oczach władz ukraińskich.