IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

29.10.2018

Instrukcja dla beneficjentów cz.1

2018-10-29

Przygotowując sprawozdanie z rozliczenia projektu dla "Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie" beneficjenci nie zawsze są pewni jak należy prawidłowo wypełniać poszczególne rubryki dokumentów. Wychodząc na przeciw tym wątpliwościom przygtowaliśmy dla Państwa specjalny poradnik. 


W pierwszej części poradnika omawiamy dokumenty księgowe związane z rozliczeniem projektu. Odsyłamy do odpowiednich grafik, na których opisane są poszczególne rubryki formularzy. Podane przykłady mają ułatwić wprowadzanie danych. 

Przypominamy podstawowe zasady dla ww. dokumentów:

 1.  Dokument księgowy to dokument, który posiada:
  - nazwę płatnika (organizacji), 
  - nazwę sprzedawcy, 
  - numer, 
  - datę wystawienia dokumentu, 
  - przedmiot usługi lub towaru.  (skan)

  2. Jeśli dokonaliście płatności gotówką, to prosimy o załączanie potwierdzenia tej płatności wraz z jej datą np. czek towarowy, paragon fiskalny. (skan)
     
  3. Jeśli nie jest możliwe uzyskanie faktury należy sporządzić stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia).
   
   4. Do każdego zakupionego sprzętu należy załączyć protokół przekazania (nawet jeśli sprzęt nie został zakupiony bezpośrednio przez Fundację) (wzór protokołu

  5. Każdy wydatek poniesiony z dotacji należy wpisać w tabelę - Załącznik nr 2. Tabela z objaśnieniami znajduje się TUTAJ.

Galeria