IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

06.11.2019

Uroczystości niepodległościowe w Domu Polskim

Rocznice, obchody, Aktualności, Niepodległa Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2019-11-06

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę listopada w Domu Polskim odbyły się uroczystości z okazji narodowego święta Niepodległości Polski. S


Spotkanie zaczęło się od wspólnego odśpiewania hymnów narodowych Polski i Ukrainy pod akompaniament pani Larysy Bojko. Obecnych na Sali gości powitała dyrektor placówki pani Irena Perszko i zaprosiła do odsłuchania koncertu.

Koncert otworzył „Polonez a-moll: pożegnanie ojczyzny” Michała Ogińskiego w wykonaniu wykładowcy Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego Wiktora Czernija. W ramach usczczenia roku Stanisława Moniuszki Eugenia Gintowt (sopran) perfekcyjnie wykonała najpopularniejsze jego utwory wokalne „Polna Różyczka”, „Złota rybka”, „Pieśń wieczorna”, „Prząśniczka”. Nie zabrakło także utworów Fryderyka Chopina i Stanisława Niewiadomskiego. Uczestnicy uroczystości wielkimi brawami dziękowali artystom za piękne wykonanie polskiej muzyki klasycznej.

Następnie występował zespół wokalny „Suzirja” z Romanowa. Zespół po raz pierwszy występował w Domu Polskim lecz bardzo ciepło był przyjęty publicznością. Na zakończenie koncertu „Suzirja” zaśpiewało Rotę – do śpiewu dołączyły się wszyscy obecni na Sali.

W 2019 roku 25-lecie obchodzi gazeta „Mozaika Berdyczowska”, z tej okazji pani Irena Perszko złożyła życzenia na ręce redaktor pisma pani Larysy Wermińskiej.

Następnie do słowa zaproszono szczególnych gości  – dowódców Wielonarodowej Brygady Litewsko – Polsko – Ukraińskiej z Lublina pułkownika Dmytra Bratiszka oraz pułkownika Michała Małyskę. Brygada przybyła do Centrum Szkolenia Wojsk Aeromobilnych w Żytomierzu na ćwiczenia międzynarodowe, a jej przedstawiciele nawiązali współpracę z Domem Polskim.

Pan Dmytro Bratiszko złożył życzenie z okazji Święta Niepodległości Polski. Podkreślił, że ich Brygada jest wzorem współpracy wojskowej trzech narodów – Polskiego, Litewskiego i Ukraińskiego, i wyłącznie wspólnymi wysiłkami będziemy mogli przetrwać w walce z naszym wspólnym wrogiem.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości dla Rodaków na Kresach złożył także pułkownik Michał Małyska.

Po części oficjalnej świętowanie kontynuowano w restauracji. Spotkanie towarzyskie odbywało się w bardzo ciepłej rodzinnej atmosferze.

Przedsięwzięcie dofinansowano przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Tekst: Walentyna Jusupowa

Redakcja: IDA

Fot. Dom Polski Żytomierz