IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

05.11.2021

ZREALIZOWANO PRACE KONSERWATORSKIE PRZY POLSKICH ZABYTKACH W MOŁDAWII

zachowanie dziedzictwa materialnego, Aktualności Mołdawia 2021-11-05

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zrealizowała projekt polegający na prowadzeniu prac konserwatorskich przy polskich zabytkach w Mołdawii.


Pracom poddany został nagrobek kanonika Mikołaja Ćwikły na Cmentarzu Polskim w Kiszyniowie. Dodatkowo prace konserwatorskie prowadzone były przy nagrobku Antoniego Hamana i przy ogrodzeniu grobowca Zenonii Heyman na Cmentarzu Polskim w Raszkowie.

Projekt był kontynuacją działań finansowanych przez MKDNiS od 2016 r. Stanowi ważne działanie związane z ochroną polskiego dziedzictwa historycznego na Wschodzie. Był w całości konsultowany z ekspertami i przedstawicielami Ambasady RP w Kiszyniowie.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.­­

Galeria