IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

03.01.2019

94. urodziny Kombatanta WP

Korespondencja, organizacja, Aktualności, Postaci Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz

Jak co roku, 2 stycznia, obchodzi swoje urodziny znany żytomierzanin, Polak, kombatant Wojska Polskiego, prezes Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny, Zygmunt Wengłowski.


W tym roku pan Zygmunt świętuje 94-lecie urodzin. Jak zawsze w tym dniu, życzymy panu Zygmuntowi długich lat życia, niech Pan Bóg chroni, pomaga we wszystkim!

Pan Zygmunt jest dla młodego pokolenia, i nie tylko młodego, przykładem porządnego człowieka o bystrym umyśle, mocnej wierze, który jest wierny swoim słowom.

Bardzo się cieszymy, że możemy być z panem Zygmuntem i dzielić z nim ważne wydarzenia w jego życiu. Przypomnijmy najważniejsze wydarzenia minionego roku. Pan Zygmunt uczestniczył w Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość RP w Warszawie, w którym wzięło udział ok. 300 kombatantów z Polski i całego świata. W czasie wizyty w Warszawie, weteran WP z Żytomierza miał spotkanie z Prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

Podczas świętowania 100. rocznicy odrodzenia niepodległej Polski w Winnicy, pan Zygmunt poznał nowego attaché obrony Ambasady RP w Kijowie kmdr por. Macieja Nałęcza, a  podczas okrągłego stołu w Żytomierzu „Polacy Żytomierszczyzny” zastępcę atache obrony płk Agnieszkę Malczewską. Jako prezes Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny, pan Zygmunt już od 22 lat z powodzeniem współpracuje z kolejnymi osobami pełniącymi funkcję attaché obrony na Ukrainie.

Obecnie pan Zygmunt Wengłowski opiekuje się weteranami WP żyjącymi w Żytomierzu i w obwodzie, uczestniczy w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Konsulat Generalny RP w Winnicy, Dom Polski w Żytomierzu oraz wydarzeniach organizowanych przez inne organizacje polonijne.

Źródło: mgr Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu

Redakcja: IDA

Galeria