IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

09.11.2021

Publikacja pokonferencyjna - 275. rocznicy konsekracji Kościoła

Warszaty,konferencje, Rocznice, obchody, Aktualności Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2021-11-09

W czerwcu 2021 roku Studencki Klub Polski wspólnie z Parafią pw. św. Zofii w Żytomierzu, wydziałem historycznym Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki w Żytomierzu przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą 275. rocznicy konsekracji Kościoła św. Zofii w Żytomierzu pt. „Rola Kościoła rzymskokatolickiego w życiu społecznym Wołynia – Żytomierszczyzny w XVIII – XX w.”.


W ramach Konferencji również uroczyście została otwarta wystawa fotograficzna pt. „Historia kościoła św. Zofii przez pryzmat wieków”, gdzie przedstawiono prawie 300. letnią historię kościoła. Ta wystawa również znalazła się na stronach naszej publikacji.

Wydanie będzie przekazane uczestnikom Konferencji z Polski i Ukrainy, Domu Polskiemu w Żytomierzu, parafii św. Zofii w Żytomierzy oraz będzie wysłane do bibliotek w Polsce i Ukrainie, placówek dyplomatycznych.

Wierzymy, że będzie ona służyć dla dużego grona naukowców, krajoznawców, historyków i wszystkich tych, kto interesuje się historią powstania i działalności Kościoła pw. Św. Zofii w Żytomierzu. Bardzo się cieszymy, że już mamy wydaną publikację pokonferencyjną – Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rola Kościoła rzymskokatolickiego w życiu społecznym Wołynia – Żytomierszczyzny w XVIII – XX w.”.Jeszcze raz serdeczne dziękuję wszystkim kto dołączył się do organizacji Konferencji oraz powstania publikacji. Dziękuje serdecznie Konsulatu Generalnemu RP w Winnicy za wsparcie finansowe i pomoc wszechstronną w czasie realizacji tego przedsięwzięcia. - Walentyna Jusupowa 

Tekst: Walentyna Jusupowa

Fot. Studencki Klub Polski w Żytomierzu

 

Galeria